Instalațiile Wellpoint

Cere oferta


Instalația Wellpoint

Instalația Wellpoint este cel mai practic și economic sistem pentru coborârea temporară și controlarea pânzei freatice, pentru a efectua excavări pe uscat pe terenurile acvifere.

Principiul de funcționare constă în principal în extragerea apei din subsol prin intermediul unui ansamblu de vârfuri filtrante înfipte în sol la o adâncime mai mare decât adâncimea de excavare.

Instalația Wellpoint trebuie menținută în stare de funcționare 24 de ore pe zi, pe toată durata intervenției.

Cunoașterea specificului terenului pe care se va opera este un factor determinant pentru identificarea exactă a cantității de material necesar și pentru cunoașterea duratei de montare a instalațiilor.

Închiriere pompe Interwell Dewatering

Pompele și Wellpoint

Circuitul pompă-Wellpoint trebuie păstrat în presiune. Acest lucru este efectuat de pompa aspirantă, care dispune de o pompă de vid, capabilă să elimine aerul datorat pierderilor de-a lungul instalației și cel absorbit împreună cu apa în timpul coborârii pânzei freatice.

Instalații tipice ale sistemelor Wellpoint

Multiplele posibilități de utilizare a sistemelor Wellpoint pot fi rezumate în următoarele trei tipologii de intervenție:

  • sistem în buclă,
  • sistem în etape,
  • excavare continuă.

Sistemul în buclă

Colectorul, în sistemul în buclă, este montat de-a lungul perimetrului în excavare, în jurul zonei de intervenție. Este tipologia cea mai frecventă în cazul în care este necesară realizarea unei plăci continue de fundație.

Sistemul în etape

În cazul în care trebuie efectuate excavări în care este necesară reducerea nivelului pânzei superioare la 5,00-5,50m, trebuie utilizat sistemul Wellpoint în etape. Această metodă prevede ca în prima etapă să fie instalat un prim inel din sistemele Wellpoint, care, odată pornit, va efectua o primă coborâre a pânzei freatice. Apoi se va efectua o excavare parțială, până la adâncimea stabilită de nivelul pânzei obținute. Pe fundul excavării parțiale se va monta un al doilea inel al sistemului Wellpoint, care ulterior va coborî și mai mult nivelul pânzei freatice, permițând continuarea excavării până la obținerea adâncimii dorite.

Excavări continue

Utilizat în mod curent pentru a garanta coborârea nivelului pânzei freatice în toate acele lucrări în care este prevăzut un progres continuu, cum ar fi, de exemplu, instalarea de noi conducte îngropate, sistemul Wellpoint va trebui să asigure coborârea pânzei freatice în interiorul zonei în care se lucrează, garantând în orice caz continuitatea lucrărilor în momentul în care șantierul va trebui neapărat să progreseze și să deschidă un nou front de excavare.